RGB GEOMETRY, Belgrade

a touch gesture, interactive painting  

[nggallery id=72]

 

Mузеј науке и технике Београд

 

Исидора Фићовић
RGB геометрија
интерактивна слика
2015.
Интерактивна инсталација проширује могућности класичног медија слике. Ова инсталација састављена је од три слике где су на жутој позадини смештена три геометријска облика: круг, троугао и квадрат. Сваки од њих репрезентује основне елементе који сачињавају универзум: дух, енергију и материју. Када се слика додирне, активирају се ЛЕД сијалице одређених боја: црвене, зелене и плаве. Инсталација је инспирисана визуелним знацима које срећемо у свакодневном животу, видљивим са велике удаљености, а који указују на одређено значење форми.

Иван Станић

Isidora Fićović
RGB Geometry
interactive painting
2015
An interactive installation extends the capabilities of the classic painting media. It is composed of three images where three geometric shapes: circle, triangle and square, are placed on a yellow background. Each of these geometric shapes represents the basic elements that make up the universe: spirit, energy and matter. By touching the picture with a hand, LED bulbs in particular colors are activated: red, green and blue. The installation is inspired by the visual signs that we encounter in everyday life, which are visible from great distances and indicate specific meanings of forms.

Ivan Stanić

 

back