STATEMENTS

Љубав је свуда около. // Love is all around – Isidora Fićović.

„Ако желите да пронађете тајнe универзума,  размишљајте у погледу енергије, фреквенције и вибрације.” – Никола Тесла // “If you want to find the secrets of the Universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” 
„Где постоји материја, постоји геометрија.”- Јоханес Кеплер // “Where there is matter, there is geometry.”
  
back